Lilya 4-ever

Lilya 4-ever HD
00:00:00 / 01:49:00
HD
Download
Watch Now

Lilya 4-ever

Release Date:Aug 23, 2002
Runtime:
Genres:,
Casts:Oksana Akinshina, Artyom Bogucharsky, Lyubov Agapova, Liliya Shinkaryova, Elina Benenson, Pavel Ponomaryov, Tomasz Neuman, Anastasiya Bedredinova, Tõnu Kark, Nikolai Bentsler, Aleksander Dorosjkevitch
Plot Keywords:sweden, underground, despair, nightclub, human trafficking, based on a true story, escape, poverty, prostitution, sex trafficking, sex slavery, downward spiral, teenage protagonist

Related Movies